MVO en Crowdfunding

maatschappelijk verantwoord ondernemen mvoMaatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint terrein. Steeds meer bedrijven en instellingen onderkennen de noodzaak om MVO in te bedden in hun dagelijkse bedrijfsvoering en hun MVO-inspanningen zichtbaar te maken. Als direct gevolg staat certificering volgens de MVO Prestatieladder ook bij een groeiend aantal organisaties in de belangstelling.

Naas MVO zijn steeds meer ondernemers bezig met Crowdfunding. Crowdfunding wordt steeds vaker aangewend om projecten te financieren in de kunst- en cultuursector. Dit kan iemand zijn die van de academie afkomt of autodidact is.

Autodidacten zijn er al sinds jaar en dag en zullen ook wel altijd blijven
bestaan. Het idee dat je niet kunt leren hoe je kunst maakt, is een aanname die
door velen wordt aangehangen. Als grootste autodidact wordt vaak Leonardo da
Vinci genoemd. De beste man was zowel schilder, beeldhouwer, architect, musicus,
wetenschapper, wiskundige, ingenieur, uitvinder, arts, geoloog, botanicus,
schrijver en dichter. Waar hij het meest om herinnerd wordt, is zijn
schilderkunst, de handvol schilderingen die nog van hem zijn bewaard gebleven.
En laat dat nu net het enige zijn waarin de Renaissancist wel degelijk getraind was.

Wat is crowdfunding?
Je werft zelf, of met behulp van een bemiddelaar, liefhebbers die allemaal een klein bedrag schenken. Zo wordt in een aantal weken tijd een bedrag opgehaald dat kan variëren van enkele honderden tot tienduizenden euro’s. In ruil voor hun donatie ontvangen de donateurs een beloning in natura.

Crowdfunding is geen vervanger van structurele subsidies maar is goed in te zetten naast een subsidie-aanvraag en geschikt voor de financiering van kleine projecten. Crowfunding kun je het beste als laatste inzetten om je budget te sluiten, want de kans dat het project daadwerkelijk wordt uitgevoerd is dan het grootst. Hierdoor is het voor donateurs interessanter om te geven.

Hoe werkt het?
Als maker meld je je project aan bij een crowdfunding-platform of je zet zelf een website op. Je moet tijd steken in het betrekken van donateurs bij je project: vrienden, familieleden en fans. Als donateurs zich meer betrokken voelen kunnen zij de informatie verspreiden en kan de financiering heel snel gaan. Hierdoor brengen we het bedrijfsleven en de kunst- en cultuursector dichter bij elkaar. De kunst- en cultuursector kan een inspiratiebron zijn voor promotie en reclame van uw bedrijf.

 

 

Reacties zijn gesloten.